Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
22.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ PR AGENCIJA ZA BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE SMARTNET SYSTEM BELA CRKVA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ PR AGENCIJA ZA BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE SMARTNET SYSTEM BELA CRKVA
Puno poslovno ime: ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ PR AGENCIJA ZA BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE SMARTNET SYSTEM BELA CRKVA
Internet strana: www.smartnetsystem.net
Adresa: 1. oktobra 93, 26340 Bela Crkva
Kontakt za prigovore: 1. oktobra 93, 26340 Bela Crkva, 062/310988, nikolajevic80@gmail.com
Usluge koje pruža ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ PR AGENCIJA ZA BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE SMARTNET SYSTEM BELA CRKVA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
20.12.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ PR AGENCIJA ZA BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE SMARTNET SYSTEM BELA CRKVA 1-03-3450-225/16-3 Vršac, Bela Crkva
Mreže za koje je registrovan ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ PR AGENCIJA ZA BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE SMARTNET SYSTEM BELA CRKVA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
20.12.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ PR AGENCIJA ZA BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE SMARTNET SYSTEM BELA CRKVA 1-03-3450-225/16-3 Vršac, Bela Crkva
02.12.2019 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ PR AGENCIJA ZA BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE SMARTNET SYSTEM BELA CRKVA 1-01-3450-57/19-2 Vršac