Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: JOŽEF SKUMPIJA PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME I TRGOVINA MEDIA ART COMPUTERS NOVI SAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

JOŽEF SKUMPIJA PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME I TRGOVINA MEDIA ART COMPUTERS NOVI SAD
Puno poslovno ime: JOŽEF SKUMPIJA PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME I TRGOVINA MEDIA ART COMPUTERS NOVI SAD
Internet strana: www.mediaart.co.rs, www.mynsn.net/
Adresa: Kotorska 37, 21124 Novi Sad
Kontakt za prigovore: Kotorska 37, 21124 Novi Sad, 021/504034, office@mediaart.co.rs
Usluge koje pruža JOŽEF SKUMPIJA PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME I TRGOVINA MEDIA ART COMPUTERS NOVI SAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.02.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
JOŽEF SKUMPIJA PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME I TRGOVINA MEDIA ART COMPUTERS NOVI SAD 1000-48/1 1-01-3450-110/13 псд Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan JOŽEF SKUMPIJA PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME I TRGOVINA MEDIA ART COMPUTERS NOVI SAD
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.08.2017 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz JOŽEF SKUMPIJA PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME I TRGOVINA MEDIA ART COMPUTERS NOVI SAD 1-03-3450-210/16-5 Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Novi Sad, Sremska Kamenica
07.08.2017 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz JOŽEF SKUMPIJA PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME I TRGOVINA MEDIA ART COMPUTERS NOVI SAD 1-03-3450-210/16-5 Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Novi Sad, Sremska Kamenica