Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SKS COMPANY DOO SENTA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SKS COMPANY DOO SENTA
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I USLUGE SKS COMPANY DOO SENTA, POŠTANSKA 25
Internet strana: www.sksyu.net
Adresa: Poštanska 25, 24400 Senta
Kontakt za prigovore: Poštanska 25, Senta, 024/815320, service@sksyu.net
Usluge koje pruža SKS COMPANY DOO SENTA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.02.2007 01.01.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
SKS COMPANY DOO SENTA 1000-50/1 1-01-3450-112/13 псд Teritorija opštine Senta, Kanjiža, Novi Kneževac, Ada, Bečej
Mreže za koje je registrovan SKS COMPANY DOO SENTA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.09.2016 01.01.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz SKS COMPANY DOO SENTA 1-03-3450-99/16-2 Teritorija opštine Senta, Kanjiža, Novi Kneževac, Ada, Bečej