Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TEAM-NET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TEAM-NET
Puno poslovno ime: TEAM-NET SZR MIHAJLOVIĆ RADOVAN PREDUZETNIK NOVI SAD, TRG SLOBODE 3
Internet strana: www.teamnet.rs
Adresa: Trg Slobode 1 Čurug, 21238 Čurug
Kontakt za prigovore: Svetozara Miletića 23a Čurug, 021/424-302, office@teamnet.rs
Usluge koje pruža TEAM-NET
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.02.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
TEAM-NET 1000-51/1 1-01-3450-113/13 псд Bečej, Beočin, Novi Sad, Srbobran, Temerin, Vrbas, Žabalj
Mreže za koje je registrovan TEAM-NET
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
12.09.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz TEAM-NET 1-03-3450-90/16-1 Bečej, Beočin, Novi Sad, Srbobran, Temerin, Vrbas