Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: OPTIKOM NET VI-FI DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

OPTIKOM NET VI-FI DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE OPTIKOM NET DOO BEOGRAD, DR. AGOSTINA NETA 50/14
Internet strana: www.optikom.net
Adresa: Dr Agostina Neta 50/14, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Dr Agostina Neta 50/14 , 011/22-79-639, aleksandarjos@optikom.net