Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SABOTRONIC DOO SENTA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SABOTRONIC DOO SENTA
Puno poslovno ime: SABOTRONIC DOО PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I AUTOMATIZACIJU, SENTA
Internet strana: www.stcable.tv.rs
Adresa: Maršala Tita 111, 24300 Bačka Topola
Kontakt za prigovore: Maršala Tita 111, 024/4-155-166, office@sabotronic.rs
Usluge koje pruža SABOTRONIC DOO SENTA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.02.2007 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
SABOTRONIC DOO SENTA 1100-21/1 1-01-3450-116/13 псд Opština Senta
02.07.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
SABOTRONIC DOO SENTA - OGRANAK, WAVENET SENTA 1000-141/1 1-01-3450-116/13 псд Teritorija opština Senta i Kanjiža
Mreže za koje je registrovan SABOTRONIC DOO SENTA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.09.2009 Kablovska mreža za pristup SABOTRONIC DOO SENTA 1600-20/1 1-01-3450-116/13 псд Područje opštine Senta