Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: OD VIDRA SRĐAN SRDIĆ I DR. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

OD VIDRA SRĐAN SRDIĆ I DR.
Puno poslovno ime: OD VIDRA ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST SRDJAN SRDIĆ I DR. BEČEJ, MOŠE PIJADE 2
Internet strana:
Adresa: Moše Pijade 2, 21220 Bečej
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža OD VIDRA SRĐAN SRDIĆ I DR.
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.02.2007 30.06.2009 Distribucija medijskih sadržaja OD VIDRA SRĐAN SRDIĆ I DR. 1100-25/1 Opština Bečej