Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: OD SATEL skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

OD SATEL
Puno poslovno ime: ORTAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE JEREMIJIĆ SLAVOLJUB I OSTALI - SATEL BOR, DR. MIŠOVIĆA 4/10
Internet strana:
Adresa: Dragiše Mišovića 4/10, 19210 Bor
Kontakt za prigovore: Nikole Pašića 13, Bor, 030/421848, 064/2034236, satel@open.telekom.rs
Usluge koje pruža OD SATEL
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
13.02.2007 21.02.2014 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
OD SATEL 1100-28/1 Opština Bor