Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
23.07.2021
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

624 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Legenda tabele:

Crni tekst važeće dozvole

Sivi tekst operator nema važećih dozvola

Redni broj Naziv operatora Ulica i broj Poštanski broj Mesto Dodatni podaci
4 INFORMATIKA AD BEOGRAD (STARI GRAD) Jevrejska 32 11158 Beograd Više Manje
3 VERAT Bulevar Vojvode Mišića 37 11000 Beograd
2 TELENOR DOO BEOGRAD Omladinskih brigada 90 11070 Novi Beograd Više Manje
1 TELEKOM SRBIJA AD Takovska 2 11000 Beograd Više Manje