Baza podataka koja se odnosi na kontrolu radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
24.11.2020
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

26238 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Izmerena frekvencija Identifikacija stanice Oznaka državne pripadnosti Nivo izmerenog elektromagnetnog polja Merna lokacija Datum provere
87.500 MHz INBAKO+SAJAM SRB 0 dB (µV/m) DOM PENZIONERA 25.05.2006
87.500 MHz ZZZ 23 dB (µV/m) 22.08.2007
87.500 MHz 0 dB (µV/m) DOBANOVCI 08.10.2012
87.500 MHz 0 dB (µV/m) DOBANOVCI 13.11.2012
87.500 MHz 0 dB (µV/m) DOBANOVCI 03.12.2012
87.500 MHz SRB 0 dB (µV/m) DOBANOVCI 30.01.2013
87.500 MHz SRB 0 dB (µV/m) PALIC 22.04.2013
87.500 MHz 0 dB (µV/m) UZICE - SEHOVO BRDO 13.05.2013
87.500 MHz 10 dB (µV/m) DOBANOVCI 18.09.2013
87.500 MHz SRB 48 dB (µV/m) KRALJEVO-ŠKOLA 11.06.2008
87.500 MHz SRB 48 dB (µV/m) KRALJEVO-ŠKOLA 11.06.2008
87.500 MHz NARODNI SRB 81 dB (µV/m) DOBANOVCI 08.02.2012
87.500 MHz NARODNI SRB 78 dB (µV/m) DOBANOVCI 08.02.2012
87.500 MHz NARODNI SRB 77 dB (µV/m) DOBANOVCI 08.02.2012
87.500 MHz NARODNI SRB 82 dB (µV/m) DOBANOVCI 08.02.2012
87.500 MHz NARODNI SRB 78 dB (µV/m) DOBANOVCI 29.03.2012
87.500 MHz NARODNI SRB 74 dB (µV/m) DOBANOVCI 29.03.2012
87.500 MHz R. TAM-TAM SCG 74 dB (µV/m) 08.04.2004
87.500 MHz R. TAM-TAM" SCG 75 dB (µV/m) 18.04.2005
87.500 MHz R." TAM-TAM" SCG 76 dB (µV/m) 13.04.2005