Baza podataka koja se odnosi na kontrolu radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
25.07.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

0 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Izmerena frekvencija Identifikacija stanice Oznaka državne pripadnosti Nivo izmerenog elektromagnetnog polja Merna lokacija Datum provere
Nema rezultata za postavljene kriterijume pretrage.