• Adresa
 • Višnjićeva 8

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 • Telefoni
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Faks
 • 011/3242-537

 • Ratel na internetu
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka sa Izveštajima o Tehničkom pregledu

Baza podataka sa Izveštajima o Tehničkom pregledu

Baza podataka sa Izveštajima o Tehničkom pregledu

ažuriran: 
29.03.2017

Na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama (Službeni glasnik Republike Srbije br. 44/10) i stupanjem na snagu Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 60/11), prestaju da važe sledeća podzakonska akta, Pravilnik o postupku tehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija („Službeni glasnik RS“, broj 34/06) i Pravilnik o formi i sadržini obrasca izveštaja o tehničkom pregledu radio stanice i obrasca izveštaja o tehničkom pregledu telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 34/06), čime prestaje vršenje tehničkih pregleda u oblasti telekomunikacija.