Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo na korišćenje dodeljene numeracije

ažuriran: 
10.04.2019

Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo na korišćenje dodeljene numeracije.