Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

ažuriran: 
10.04.2019

Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija.