Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

ažuriran: 
10.04.2019
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Redni broj Zavodni broj odluke Naziv Datum donošenja Datoteka za preuzimanje
12 1-01-3451-266-14/5 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu PANONNET DOO SUBOTICA na akt o prenosu odobrenja za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države 11.08.2014  PDF dokument (96kB)