Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

ažuriran: 
10.04.2019
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Redni broj Zavodni broj odluke Naziv Datum donošenja Datoteka za preuzimanje
5 1-01-3451-1174/16-8 Rešenje o davanju saglasnosti RADIO DIFUZNOM PREDUZEĆU B92 AKCIONARSKO DRUŠTVO na odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću 13.03.2017  PDF dokument (4MB)