Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

ažuriran: 
10.04.2019
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Redni broj Zavodni broj odluke Naziv Datum donošenja Datoteka za preuzimanje
6 1-01-3451-849/16-1 Rešenje o davanju saglasnosti na prenos prava privrednom društvu RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE na akt o izvršenoj statusnoj promeni - izdvajanje uz pripajanje 29.08.2016  PDF dokument (129kB)