Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

ažuriran: 
10.04.2019
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Redni broj Zavodni broj odluke Naziv Datum donošenja Datoteka za preuzimanje
9 1-01-3451-76/16-2 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu RADIO VRŠAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU na akt o izvršenoj statusnoj promeni pripajanja 03.14.2016  PDF dokument (109kB)