Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: UR PRESHEVA ONLINE скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

UR PRESHEVA ONLINE
Пуно пословно име: URIM BINA PREDUZETNIK USLUŽNA RADNJA PRESHEVA ONLINE PREŠEVO
Интернет страна: www.preshevaonline.net
Адреса: 15. новембар 30, 17523 Прешево
Контакт за приговоре: 15. новембар 30, 017/660-724, info@preshevaonline.net
Услуге које пружа UR PRESHEVA ONLINE
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
23.05.2007 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
UR PRESHEVA ONLINE 1000-119/1 1-01-3450-177/13 псд Територија општине Прешево
Мреже за које је регистрован UR PRESHEVA ONLINE
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
27.09.2019 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) UR PRESHEVA ONLINE 1-01-3450-42/19-1 Прешево
27.09.2019 Оптичка мрежа за транспорт UR PRESHEVA ONLINE 1-01-3450-42/19-1 Прешево
27.09.2019 Кабловска мрежа за приступ UR PRESHEVA ONLINE 1-01-3450-42/19-1 Прешево
20.06.2016 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz UR PRESHEVA ONLINE 1-03-3450-67/16 Прешево
20.06.2016 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz UR PRESHEVA ONLINE 1-03-3450-67/16 Прешево