Евиденција о издатим Потврдама о усаглашености РиТТ опреме / Изводима из евиденције

ажуриран: 
05.07.2020

Изаберите један или више критеријума који ограничавају преглед закључених уговора о интерконекцији. Ако не желите да користите неки критеријум оставите на датом критеријуму вредности "Све вредности"

Важност дозволе

Број потврде

Носилац потврде/извода

Датум потписивања

од:
КАЛЕНДАР
до:
КАЛЕНДАР
Изаберите други регистар

Регистри