Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
30.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: BS NET скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

BS NET
Пуно пословно име: MIROSLAV SUDAR PR, INTERNET SERVIS PROVAJDER BS NET, BEŠKA, KNEZA MILOŠA 43
Интернет страна: www.bsnet.rs
Адреса: Кнеза Милоша 43, 22324 Бешка
Контакт за приговоре:
Услуге које пружа BS NET
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
04.01.2011 01.11.2015 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
BS NET 1000-257/1 1-01-3450-31/11-1,1-01-3450-291/13псд Општина Инђија