Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
08.07.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: MIKROKOD DOO BEOGRAD скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

MIKROKOD DOO BEOGRAD
Пуно пословно име: PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI I INFORMATIČKI INŽENJERING MIKROKOD DOO BEOGRAD, RUŽINA 12A
Интернет страна: www.mikrokod.co.yu
Адреса: Ружина 12А, 11000 Калуђерица Београд
Контакт за приговоре: Ружина 12А, 065/34-10-834, office@mikrokod.co.yu
Услуге које пружа MIKROKOD DOO BEOGRAD
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
02.06.2008 15.08.2011 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге MIKROKOD DOO BEOGRAD 1000-161/1 Београд