Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.03.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: NETLOGIC скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

NETLOGIC
Пуно пословно име: NETLOGIC DOO,
Интернет страна: www.netlogic.rs
Адреса: Милутина Миланковића 1, 11000 Београд
Контакт за приговоре: Милутина Миланковића 1, 011/7155555, podrska@netlogic.rs
Услуге које пружа NETLOGIC
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
18.07.2016 Јавна говорна услуга фиксна
NETLOGIC 1-03-3450-74/16-4 Београд
01.11.2011 Пренос података (Укључујући M2M услуге) фиксна
номадска
NETLOGIC 1020-4/1 1-01-3450-60/11-1,1-01-3450-308/13псд РЛАН - територија Београда,Нови Сад, Панчево АДСЛ/СХДСЛ - територија Србије
01.11.2011 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
NETLOGIC 1000-266/1 1-01-3450-60/11-1,1-01-3450-308/13псд РЛАН - територија Београда,Нови Сад, Панчево АДСЛ/СХДСЛ - територија Србије
Мреже за које је регистрован NETLOGIC
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
20.06.2016 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) NETLOGIC 1-03-3450-64/16-1 Београд
20.06.2016 Кабловска мрежа за приступ NETLOGIC 1-03-3450-64/16-1 Београд
20.06.2016 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz NETLOGIC 1-03-3450-64/16-1 Београд, Панчево, Нови Сад (Војводина)
20.06.2016 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz NETLOGIC 1-03-3450-64/16-1 Београд, Панчево, Нови Сад (Војводина)