Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO
Пуно пословно име: GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO
Интернет страна: www.gimelnet.rs
Адреса: 1. мај 44, 23216 Банатско Карађорђево
Контакт за приговоре: 1. мај 44, Банатско Карађорђево, 023/835901, office@gimelnet.rs
Услуге које пружа GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
11.09.2017 24.01.2019 Јавна говорна услуга фиксна
GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1-01-3450-38/17-8 Житиште, Нова Црња
21.07.2009 24.01.2019 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO - OGRANAK BK MEDIA BANATSKO KARAĐORĐEVO 1100-86/1 1-01-3450-172/13 псд Територија општина Житиште, Нова Црња
23.05.2007 24.01.2019 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1000-111/1 1-01-3450-172/13 псд Околина Житишта, Нове Црње, Зрењанина
Мреже за које је регистрован GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.07.2009 24.01.2019 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1600-17/1 1-01-3450-172/13 псд Подручје општине Житиште, Нова Црња
01.07.2009 24.01.2019 Кабловска мрежа за приступ GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1600-17/1 1-01-3450-172/13 псд Подручје општине Житиште, Нова Црња
20.12.2016 24.01.2019 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1-03-3450-230/16-1 Житиште, Нова Црња, Зрењанин, Кикинда, Сечањ, Нови Бечеј
20.12.2016 24.01.2019 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1-03-3450-230/16-1 Житиште, Нова Црња, Зрењанин, Кикинда, Сечањ, Нови Бечеј