Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
25.05.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: DD NET TELECOMMUNICATION скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

DD NET TELECOMMUNICATION
Пуно пословно име: PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE DD NET TELECOMMUNICATION DOO BEOGRAD, PAUNOVA 61
Интернет страна: www.ddnet.rs
Адреса: Паунова 61, 11010 Београд-Вождовац
Контакт за приговоре: 065/6669993
Услуге које пружа DD NET TELECOMMUNICATION
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
08.06.2011 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
DD NET TELECOMMUNICATION 1000-259/1 1-01-3450-36/11-2,1-01-3450-59/13псд Територија Београда
Мреже за које је регистрован DD NET TELECOMMUNICATION
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
19.03.2018 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz DD NET TELECOMMUNICATION 1-03-3450-14/18-1 Београд и околина
19.03.2018 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz DD NET TELECOMMUNICATION 1-01-3450-14/18-1 Београд и околина