База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
09.07.2020
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

81052 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Датум издавања Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
999427 019/001520/013 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 02.03.2020 12.01.2026 FB/CP КП 4952 КО РЕЧКА Више Мање
999428 019/001520/014 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 02.03.2020 12.01.2026 FB/CP КО ГОЛУБИЊЕ , КП 428 Више Мање
999429 019/001520/015 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 02.03.2020 12.01.2026 FB/CP КП 1548/2 Више Мање
999430 019/001520/016 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 02.03.2020 12.01.2026 FB/CP КО ПОДРВРШКА, КП 270/3 Више Мање
999431 019/001520/017 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 02.03.2020 12.01.2026 FB/CP КО ГАБРОВНИЦА, КП 7227 Више Мање
999432 019/001520/018 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 02.03.2020 12.01.2026 FB/CP КО ДУШАНОВАЦ, КП 1589 Више Мање
999433 019/001520/019 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 02.03.2020 12.01.2026 FB/CP КО ВРАТНА, КП 2174 Више Мање
999434 019/001520/020 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 02.03.2020 12.01.2026 FB/CP КО НИКОЛИЧЕВО, КП 5825 Више Мање
999435 019/001627/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 939.50000 MHz - 949.10000 MHz 894.50000 MHz - 904.10000 MHz 24.02.2020 28.07.2026 FB/CP КРУШЕДОЛСКА 2А, ХРАМ СВ. САВЕ Више Мање
999436 019/001627/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 939.50000 MHz - 949.10000 MHz 894.50000 MHz - 904.10000 MHz 24.02.2020 28.07.2026 FB/CP АУТОПУТ ТУНЕЛ ПРЕДЕЈАНЕ Више Мање
999437 019/001627/003 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 939.50000 MHz - 949.10000 MHz 894.50000 MHz - 904.10000 MHz 24.02.2020 28.07.2026 FB/CP АУТОПУТ ББ, КП4673/3, ВРТИШТЕ Више Мање
999438 019/001628/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 24.02.2020 12.01.2026 FB/CP ПИЈАЦА ВИДИКОВАЦ, ПАРТИЗАНСКА Више Мање
999439 019/001628/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 24.02.2020 12.01.2026 FB/CP КП1333/1, ДИВОСТИН, КО ДРАЧА Више Мање
999440 019/001628/003 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 24.02.2020 12.01.2026 FB/CP КП 2269, КО НИШ ЦРВЕНИ КРСТ Више Мање
999441 019/001628/004 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 24.02.2020 12.01.2026 FB/CP КАРАЂОРЂЕВО, ВОЈНО ЛОВИШТЕ Више Мање
999442 019/001628/005 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 24.02.2020 12.01.2026 FB/CP КП3779/2 Више Мање
999443 019/001628/006 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 24.02.2020 12.01.2026 FB/CP НАРОДНОГ ФРОНТА 12 Више Мање
999444 019/001628/007 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 24.02.2020 12.01.2026 FB/CP КП924,КО ВАСИЉЕВАЦ, КУРШУМЛИЈА Више Мање
999445 019/001628/008 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 24.02.2020 12.01.2026 FB/CP КП 2848, КО ДОБРА, ГОЛУБАЦ Више Мање
999446 019/001628/009 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 791.00000 MHz - 801.00000 MHz 832.00000 MHz - 842.00000 MHz 24.02.2020 12.01.2026 FB/CP КП 5188, КО КАМЕНОВО Више Мање