опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

536 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Претходна
Почетна (1)2345...
...23242526Последња (27)
Следећа
Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
1 1-01-345-20/14-4 Решење о одузимању нумерације - Tellura Company doo 23.02.2015  PDF документ (121kB)
2 1-01-345-8/15-2 Решење о дозволи коришћења нумерације и додели опсега бројева - Fonlider doo 13.02.2015  PDF документ (131kB)
3 1-01-345-9/15-2 Решење о дозволи коришћења нумерације и додели опсега бројева - Orion Telekom 13.02.2015  PDF документ (128kB)
4 1-01-3451-735/14-1 Закључак о обустави поступка - Телеком Србија 13.02.2015  PDF документ (116kB)
5 1-01-3451-799/14-6 Закључак о обустави поступка - БЕОТЕЛНЕТ-ИСП доо 13.02.2015  PDF документ (111kB)
6 1-01-345-6/15-2 Решење о додели кратког кода - Orion Telekom 09.02.2015  PDF документ (126kB)
7 1-01-345-7/15-2 Решење о додели кратког кода - Orion Telekom 09.02.2015  PDF документ (126kB)
8 1-01-345-5/15-2 Решење о дозволи коришћења нумерације и додели опсега бројева - Golive doo 02.02.2015  PDF документ (129kB)
9 1-01-3451-234/14-2 Закључак о одбацивању захтева - ŠTIT SG doo 02.02.2015  PDF документ (111kB)
10 1-02-3491-410/14-78 Решење о одређивању јединствене цене терминације позива у јавној телефонској мрежи 28.01.2015  PDF документ (112kB)
11 1-01-34540-1417/14-4 Решење о одбијању захтева за издавање Потврде о усаглашености - EXE NET d.o.o. 28.01.2015  PDF документ (128kB)
12 1-01-345-4/15-2 Решење о додели кратког кода - SAT-TRAKT doo 26.01.2015  PDF документ (116kB)
13 1-03-021-72/13-1 Одлука о усвајању Упутства о еталонирању контролно-мерне опреме 23.07.2013  PDF документ (110kB)
14 1-01-345-58/14-3 Решење о дозволи коришћења нумерације и додели опсега бројева - SBB 19.01.2015  PDF документ (116kB)
15 1-01-345-2/15-2 Решење о додели кратког кода - SBB 19.01.2015  PDF документ (117kB)
16 1-01-345-3/15-1 Решење о одузимању нумерације - Beogrid doo 19.01.2015  PDF документ (110kB)
17 1-01-34540-1583/13-6 Решење о одбијању захтева за издавање Потврде о усаглашености - MSI BALKAN doo 23.01.2015  PDF документ (131kB)
18 1-01-34540-85/13-13 Решење о одбијању захтева за издавање Потврде о усаглашености - SECURITAS SE doo 15.01.2015  PDF документ (131kB)
19 1-01-345-56/14-1 Решење о одузимању нумерације - Beogrid doo 29.12.2014  PDF документ (122kB)
20 1-01-345-57/14-2 Решење о дозволи коришћења нумерације додели опсега географских бројева - SBB 29.12.2014  PDF документ (129kB)
Претходна
Почетна (1)2345...
...23242526Последња (27)
Следећа