опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

613 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Претходна
Почетна (1)2345...
...27282930Последња (31)
Следећа
Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
1 1-01-34540-1077/14-7 Решење о одбацивању захтева за издавање потврде о усаглашености - INFOTOP d.o.o. 17.05.2016  PDF документ (159kB)
2 1-01-34540-384 15-8 Решење о одбацивању захтева за издавање потврде о усаглашености - ALUROLL TRGOVINSKO, PROIZVODNO d.o.o. 05.05.2016  PDF документ (146kB)
3 1-01-34540-281/14-13 Решење о одбацивању захтева за издавање потврде о усаглашености - CHNEIDER ELECTRIC SRBIJA d.o.o 21.03.2016  PDF документ (144kB)
4 1-03-34900-2/16-2 решење о цени терминације SMS саобраћаја - Телеком Србија а.д. и Орион телеком д.о.о. 14.03.2016  PDF документ (165kB)
5 1-02-34900-23/15-26 Решење о цени терминације позива у мобилној мрежи 12.02.2016  PDF документ (205kB)
6 1-01-345-106/15-2 Решење о додели кода националне сигнализационе тачке (NSPC) - Пошта Нет 11.01.2016  PDF документ (115kB)
7 1-01-345-105/15-2 Решење о додели нумерације - Пошта Нет 11.01.2016  PDF документ (117kB)
8 1-01-345-4/14-7 Решење о додели на коришћење ознаке оператора 44 - "Пошта Србије" 11.01.2016  PDF документ (114kB)
9 1-01-345-4/14-6 Решење о додели на коришћење ознаке оператора 43 - "BPP ING DOO GROCKA" 11.01.2016  PDF документ (117kB)
10 1-01-345-93/15-5 Решење о одузимању нумерације - TELE GO д.о.о. 901 906 28.12.2015  PDF документ (112kB)
11 1-01-345-10/15-8 Решење о додели кодова националне сигнализационе тачке - ORION TELEKOM NSPC 31.12.2015  PDF документ (127kB)
12 1-01-345-10/15-7 Решење о коришћењу нумерације - ORION TELEKOM 808 31.12.2015  PDF документ (126kB)
13 1-01-345-10/15-6 Решење о коришћењу нумерације - ORION TELEKOM 800 31.12.2015  PDF документ (129kB)
14 1-01-345-10/15-5 Решење о коришћењу нумерације - ORION TELEKOM 195 31.12.2015  PDF документ (125kB)
15 1-01-345-104/15-2 Решење о коришћењу нумерације - AEGIS MEDIA DOO 21.12.2015  PDF документ (119kB)
16 1-01-345-66/12-6 Решење о одузимању нумерације - AEGIS MEDIA DOO BEOGRAD 21.12.2015  PDF документ (114kB)
17 1-02-34900-21/15-4 Решење о одређивању оператора ca значајном тржишном снагом на Т4 14.12.2015  PDF документ (363kB)
18 1-02-34900-22/15-7 Решење о одређивању оператора ca значајном тржишном снагом на Т6 14.12.2015  PDF документ (233kB)
19 1-01-345-103/15-2 Решење о дозволи коришћења нумерације и додeли опсега бројева - BPP ING DOO 14.12.2015  PDF документ (124kB)
20 1-01-3451-836/15-2 Закључак о одбаченом захтеву - VPS SISTEM d.o.o. 14.12.2015  PDF документ (109kB)
Претходна
Почетна (1)2345...
...27282930Последња (31)
Следећа