опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

543 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Претходна
Почетна (1)2345...
...24252627Последња (28)
Следећа
Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
1 1-01-3451-168/15 Решење о давању сагласности на акт о извршеној статусној промени - ЈИП Радио и телевизија Бачка Паланка 23.03.2015  PDF документ (138kB)
2 1-01-345-11/15-2 Решење о додели кратког кода - SBB 09.03.2015  PDF документ (127kB)
3 1-01-345-45/12-3 Решење о одузимању нумерације - MOND doo 16.03.2015  PDF документ (122kB)
4 1-01-345-13/15-2 Решење о дозволи коришћења нумерације и додели опсега бројева - MOND doo 16.03.2015  PDF документ (130kB)
5 1-01-3491-729/14-39 Решење о издавању појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за два рф блока ширине по 5 MHz - Telenor doo 05.03.2015  PDF документ (128kB)
6 1-01-3491-729/14-38 Решење о издавању појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за два рф блока ширине по 5 MHz - Vip mobile doo 05.03.2015  PDF документ (137kB)
7 1-01-3491-729/14-37 Решење о издавању појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за два рф блока ширине по 5 MHz - Телеком Србија 05.03.2015  PDF документ (135kB)
8 1-01-345-20/14-4 Решење о одузимању нумерације - Tellura Company doo 23.02.2015  PDF документ (121kB)
9 1-01-345-8/15-2 Решење о дозволи коришћења нумерације и додели опсега бројева - Fonlider doo 13.02.2015  PDF документ (131kB)
10 1-01-345-9/15-2 Решење о дозволи коришћења нумерације и додели опсега бројева - Orion Telekom 13.02.2015  PDF документ (128kB)
11 1-01-3451-735/14-1 Закључак о обустави поступка - Телеком Србија 13.02.2015  PDF документ (116kB)
12 1-01-3451-799/14-6 Закључак о обустави поступка - БЕОТЕЛНЕТ-ИСП доо 13.02.2015  PDF документ (111kB)
13 1-01-345-6/15-2 Решење о додели кратког кода - Orion Telekom 09.02.2015  PDF документ (126kB)
14 1-01-345-7/15-2 Решење о додели кратког кода - Orion Telekom 09.02.2015  PDF документ (126kB)
15 1-01-345-5/15-2 Решење о дозволи коришћења нумерације и додели опсега бројева - Golive doo 02.02.2015  PDF документ (129kB)
16 1-01-3451-234/14-2 Закључак о одбацивању захтева - ŠTIT SG doo 02.02.2015  PDF документ (111kB)
17 1-02-3491-410/14-78 Решење о одређивању јединствене цене терминације позива у јавној телефонској мрежи 28.01.2015  PDF документ (112kB)
18 1-01-34540-1417/14-4 Решење о одбијању захтева за издавање Потврде о усаглашености - EXE NET d.o.o. 28.01.2015  PDF документ (128kB)
19 1-01-345-4/15-2 Решење о додели кратког кода - SAT-TRAKT doo 26.01.2015  PDF документ (116kB)
20 1-03-021-72/13-1 Одлука о усвајању Упутства о еталонирању контролно-мерне опреме 23.07.2013  PDF документ (110kB)
Претходна
Почетна (1)2345...
...24252627Последња (28)
Следећа