Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право коришћење радио-фреквенција

ажуриран: 
10.04.2019
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
12 1-01-3451-266/14-5 Решење о давању сагласности за пренос одобрења за међународно повезивање PANONNET DOO SUBOTICA на BAU NETWORKS DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE TORNJOŠ 11.08.2014  PDF документ (96kB)