Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.04.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: VOIP TECH- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

VOIP TECH- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Puno poslovno ime: VOIP TECH DOO BEOGRAD- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Internet strana: www.voiptech.co.rs
Adresa: Majke Jevrosime 15, 11103 Beograd
Kontakt za prigovore: Majke Jevrosime 15, 11103 Beograd, 011/3229237, office@voiptech.co.rs
Usluge koje pruža VOIP TECH- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
21.07.2009 28.05.2018 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta VOIP TECH- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI 1010-32/1 1-01-3450-250/13 псд Republika Srbija