Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
08.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: DIGI SAT skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

DIGI SAT
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE DIGI SAT DOO BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 51/A
Internet strana: www.digi.rs
Adresa: Bulevar vojvode Mišića 51/A, 11040 Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar vojvode Mišića 51/A, 11040 Beograd, 0700701701, 011/3602360, office@digi.rs
Usluge koje pruža DIGI SAT
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
30.05.2011 31.12.2014 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
DIGI SAT 1010-52/1 1-01-3450-92/13 псд Republika Srbija
06.07.2009 01.10.2018 Distribucija medijskih sadržaja satelitska
DIGI SAT 1110-2/1 1-01-3450-92/13 псд Republika Srbija
25.12.2006 12.03.2018 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
DIGI SAT 1000-33/1 1-01-3450-92/13 псд Teritorija grada Beograd
Mreže za koje je registrovan DIGI SAT
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
06.05.2009 02.11.2018 Radio relejna mreža za transport DIGI SAT 1800-4/1 1-01-3450-92/13 псд Područje grada Beograda i područja opština Pančevo, Alibunar i Plandište
06.05.2009 02.11.2018 Kablovska mreža za pristup DIGI SAT 1800-4/1 1-01-3450-92/13 псд Područje grada Beograda i područja opština Pančevo, Alibunar i Plandište
06.05.2009 02.11.2018 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz DIGI SAT 1800-4/1 1-01-3450-92/13 псд Područje grada Beograda i područja opština Pančevo, Alibunar i Plandište