Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
08.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: KABLOVSKA BK DOO BANATSKI KARLOVAC skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

KABLOVSKA BK DOO BANATSKI KARLOVAC
Puno poslovno ime: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KABLOVSKA BK BANATSKI KARLOVAC
Internet strana:
Adresa: Nemanjina 67, 26320 Banatski Karlovac
Kontakt za prigovore: Nemanjina 67, Banatski Karlovac, 013/652882, 060/1355550
Usluge koje pruža KABLOVSKA BK DOO BANATSKI KARLOVAC
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
24.01.2007 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
KABLOVSKA BK DOO BANATSKI KARLOVAC 1100-4/1 1-01-3450-101/13 псд Banatski Karlovac
13.05.2019 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
KABLOVSKA BK DOO BANATSKI KARLOVAC 1-01-3450-19/19-1 Banatski Karlovac
Mreže za koje je registrovan KABLOVSKA BK DOO BANATSKI KARLOVAC
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
16.05.2016 Kablovska mreža za pristup KABLOVSKA BK DOO BANATSKI KARLOVAC 1-03-3450-39/16-1 Alibunar (Banatski karlovac)