Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
09.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ALCOM GROUP skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ALCOM GROUP
Puno poslovno ime: ALCOM GROUP DOO PREŠEVO, BRAĆE FREŠERI 10
Internet strana: www.alcom-group.net
Adresa: Braće Frešeri 10, 17523 Preševo
Kontakt za prigovore: Braće Frešeri 10, , Alcom_group@yahoo.com
Usluge koje pruža ALCOM GROUP
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.04.2007 31.12.2017 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge ALCOM GROUP 1000-102/1 1-01-3450-160/13 псд Područje opština Vranje, Bujanovac, Preševo