Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.04.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BOLJIBIZNIS.COM skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BOLJIBIZNIS.COM
Puno poslovno ime: BOLJIBIZNIS.COM DOO KRAGUJEVAC
Internet strana: www.boljibiznis.com
Adresa: Branka Radičevića 20/16, 34000 Kragujevac
Kontakt za prigovore: Branka Radičevića 20/16,34000 Kragujevac, 064 8096462, jelica.dragovic@boljibiznis.com
Usluge koje pruža BOLJIBIZNIS.COM
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.12.2014 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
BOLJIBIZNIS.COM 1-01-3450-44/14-1 Kragujevac
Mreže za koje je registrovan BOLJIBIZNIS.COM
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.12.2014 Kablovska mreža za pristup BOLJIBIZNIS.COM 1-01-3450-44/14-1 Kragujevac