Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BITINFO CENTAR skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BITINFO CENTAR
Puno poslovno ime: AGENCIJA BITINFO CENTAR IVANA BISENIĆ PR MLADENOVAC, LAZE JOVANOVIĆA 7
Internet strana: www.bitinfo.co.yu
Adresa: Laze Jovanovića 7, 11400 Mladenovac
Kontakt za prigovore: Laze Jovanovića 7, 064/610-52-32, bitinfo@bitinfo.co.yu
Usluge koje pruža BITINFO CENTAR
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
16.03.2007 01.07.2008 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge BITINFO CENTAR 1000-62/1 Dial-up pristup na teritoriji Republike Srbije. Bežžični pristup na području opštine Mladenovac.