Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.03.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: NEŠA STREAM DOO PARAĆIN skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

NEŠA STREAM DOO PARAĆIN
Puno poslovno ime: NEŠA STREAM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ČEPURE
Internet strana: nesastream.com, streamnet.rs
Adresa: Čepure bb, 35250 Paraćin
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža NEŠA STREAM DOO PARAĆIN
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.06.2013 01.04.2014 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
NEŠA STREAM DOO PARAĆIN 1-01-3450-29/13-1, 1-01-3450-302/13псд Republika Srbija
01.05.2011 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
NEŠA STREAM DOO PARAĆIN 1000-255/1 1-01-3450-26/11-2,1-01-3450-302/13псд Paraćin, Ćuprija, Jagodina, Varvarin, Ražanj
Mreže za koje je registrovan NEŠA STREAM DOO PARAĆIN
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
06.06.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz NEŠA STREAM DOO PARAĆIN 1-03-3450-40/16-1 Paraćin, Ćuprija, Jagodina, Varvarin, Ražanj
06.06.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz NEŠA STREAM DOO PARAĆIN 1-03-3450-40/16-1 Paraćin, Ćuprija, Jagodina, Varvarin, Ražanj