Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
01.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SELLEX TELECOM doo skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SELLEX TELECOM doo
Puno poslovno ime: SELLEX TELECOM DOO BEOGRAD
Internet strana: telecom.sellex.rs
Adresa: Braće Jugovića 14, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar despota Stefana 12, 11000 Beograd, 011/4252500, office@sellex.rs
Usluge koje pruža SELLEX TELECOM doo
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
12.02.2016 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
mobilna
SELLEX TELECOM doo 1-01-3450-2/16-2 Republika Srbija