Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
08.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: JP STANDARD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

JP STANDARD
Puno poslovno ime: JAVNO PREDUZEĆE STANDARD BAČKA PALANKA
Internet strana: www.standardbp.rs
Adresa: Trg Bratstva Jedinstva 36, 21400 Bačka Palanka
Kontakt za prigovore: Trg Bratstva Jedinstva 36, 21400 Bačka Palanka, +381 21 755 1013, direkcija@direkcijabp.rs
Usluge koje pruža JP STANDARD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
21.04.2020 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
JP STANDARD 1-01-3450-20/20-1 Bačka Palanka
21.04.2020 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
JP STANDARD 1-01-3450-20/20-3 Bačka Palanka
21.04.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
JP STANDARD 1-01-3450-20/20-3 Bačka Palanka
Mreže za koje je registrovan JP STANDARD
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
21.04.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) JP STANDARD 1-01-3450-20/20-3 Bačka Palanka
21.04.2020 Optička mreža za transport JP STANDARD 1-01-3450-20/20-3 Bačka Palanka
21.04.2020 Kablovska mreža za pristup JP STANDARD 1-01-3450-20/20-3 Bačka Palanka
21.04.2020 Ostale fiksne mreže (opisati u dodatku) JP STANDARD 1-01-3450-20/20-3 Bačka Palanka