Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.05.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SZTR INTERCOM COMPUTERS skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SZTR INTERCOM COMPUTERS
Puno poslovno ime: SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA INTERCOM COMPUTERS GORAN STOJKOVIĆ PREDUZETNIK KRUŠAR, MIODRAGA NOVAKOVIĆA 36
Internet strana: www.intercom.rs
Adresa: Miodraga Novakovića 36, 35227 Krušar
Kontakt za prigovore: Zmaj Jove Jovanovića 2, 35230 Ćuprija, 035/8477077, office@intercom.rs
Usluge koje pruža SZTR INTERCOM COMPUTERS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
16.01.2017 01.07.2019 Distribucija medijskih sadržaja nomadska
SZTR INTERCOM COMPUTERS 1-03-3450-49/16-2 Ćuprija
07.06.2007 01.07.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
SZTR INTERCOM COMPUTERS 1000-123/1 1-01-3450-181/13 псд Ćuprija
Mreže za koje je registrovan SZTR INTERCOM COMPUTERS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.02.2019 01.07.2019 Kablovska mreža za pristup SZTR INTERCOM COMPUTERS 1-01-3450-7/19-1 Pomoravski okrug
06.06.2016 01.07.2019 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz SZTR INTERCOM COMPUTERS 1-03-3450-49/16 Ćuprija