Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.04.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MKonekt Mobile Solutions d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MKonekt Mobile Solutions d.o.o.
Puno poslovno ime: MKonekt Mobile Solutions d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Internet strana: www.mkonekt.com
Adresa: Peđe Milosavljevića16, 11000 Beograd - Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Peđe Milosavljevića16, 066/100800, office@mkonekt.com
Usluge koje pruža MKonekt Mobile Solutions d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.08.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
MKonekt Mobile Solutions d.o.o. 1-01-3450-22/12-2 Republika Srbija