Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
04.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CHARLIE PLUS skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CHARLIE PLUS
Puno poslovno ime: Charlie Plus DOO Raška
Internet strana: www.charlie.rs
Adresa: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška
Kontakt za prigovore: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška, 036/737717, charlie@charlie.rs
Usluge koje pruža CHARLIE PLUS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.08.2019 01.07.2020 Javna govorna usluga fiksna
CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Raška
26.08.2019 01.07.2020 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Područje opštine Raška
26.08.2019 01.07.2020 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Raška
02.03.2020 01.07.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
CHARLIE PLUS 1-01-3450-11/20-2
Mreže za koje je registrovan CHARLIE PLUS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.08.2019 01.07.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Područje opštine Raška
26.08.2019 01.07.2020 Kablovska mreža za pristup CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Područje opštine Raška
02.03.2020 01.07.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz CHARLIE PLUS 1-01-3450-11/20-2 Opština Raška
02.03.2020 01.07.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz CHARLIE PLUS 1-01-3450-11/20-2 Opština Raška