Registar zaključenih ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou

ažuriran: 
07.03.2019
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Redni broj Domaći operator Strani operator Lokacija na kojoj je izvršeno povezivanje mreža Dodatni podaci
7 SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE GTT EMEA ltd, Telepoint DC, Ovche Pole S. 122, Sofia 1303, Bulgaria Više Manje