Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

ažuriran: 
10.04.2019
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Redni broj Zavodni broj odluke Naziv Datum donošenja Datoteka za preuzimanje
12 1-01-3451-266/14-5 Rešenje o davanju saglasnosti za prenos odobrenja za međunarodno povezivanje PANONNET DOO SUBOTICA na BAU NETWORKS DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE TORNJOŠ 11.08.2014  PDF dokument (96kB)