Registar zaključenih ugovora o pristupu poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora

updated: 
04/10/2019

Izaberite jedan ili više kriterijuma koji ograničavaju pregled dozvola poštanskih operatora. Ako ne želite da koristite neki kriterijum, ostavite na datom kriterijumu vrednosti "Sve vrednosti".

Naziv, adresa, matični broj, PIB, broj dozvole poštanskog operatera

Broj ugovora

Poštanska usluga

Teritotorija na kojoj će se obavljati poštanske usluge

Date of entry

REQUIRED FIELD
from:
CALENDAR
to:
CALENDAR