• Adresa
 • Višnjićeva 8

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 • Telefoni
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Faks
 • 011/3242-537

 • Ratel na internetu
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Početna stranaEvidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
09.08.2022

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

 1. Operator: TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 1 zapis.
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Puno poslovno ime: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd
Internet strana: www.telekom.rs
Adresa: Takovska 2, 11000 Beograd-Palilula
Kontakt za prigovore: Dubrovačka 35 za privatne korisnike, Cara Dušana 58 za poslovne korisnike, 0800/100-100; 19813 (064789) за приватне 064785 за пословне, info@telekom. rs mtsinfo@telekom.rs прив. korisnicki.biznis@telekom.rs посл.
Usluge koje pruža TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
15.08.2006 Javna govorna usluga fiksna
mobilna
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD sve navedene licence za mrežu i usluge 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
15.08.2006 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD sve navedene licence za mrežu i usluge 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
15.08.2006 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD sve navedene licence za mrežu i usluge 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 Telefonski imenik fiksna
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za izgradnju, posedovanje i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mreže i pružanje usluga javne fiksne telekomunikacione usluge br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
15.08.2006 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD sve navedene licence za mrežu i usluge 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
15.08.2006 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za izgradnju, posedovanje i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mreže i pružanje usluga javne fiksne telekomunikacione usluge br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za izgradnju, posedovanje i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mreže i pružanje usluga javne fiksne telekomunikacione usluge br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
15.08.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
mobilna
nomadska
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za izgradnju, posedovanje i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mreže i pružanje usluga javne fiksne telekomunikacione usluge br.1,Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br.1 Licenca za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (FWA) u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz i govorne usluge, prenos paketa podataka i istovremen prenos govora i podataka br. 1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
11.03.2008 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
satelitska
over-the-top
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 1100-73/1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
Mreže za koje je registrovan TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
15.08.2006 GSM mobilna mreža TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
15.08.2006 UMTS /IMT2000 mobilna mreža TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 Javna fiksna telefonska mreža TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za izgradnju, posedovanje i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mreže i pružanje usluga javne fiksne telekomunikacione usluge br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 Radio relejna mreža za transport TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za izgradnju, posedovanje i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mreže i pružanje usluga javne fiksne telekomunikacione usluge br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 Kablovska mreža za pristup TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za izgradnju, posedovanje i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mreže i pružanje usluga javne fiksne telekomunikacione usluge br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za izgradnju, posedovanje i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mreže i pružanje usluga javne fiksne telekomunikacione usluge br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 Optička mreža za transport TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za izgradnju, posedovanje i eksploataciju javne fiksne telekomunikacione mreže i pružanje usluga javne fiksne telekomunikacione usluge br.1 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
13.04.2007 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 1-01-3450-22/13-1 Teritorija Republike Srbije
17.06.2009 Fiksna bežična mreža za pristup TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Licenca za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (FWA) u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz i govorne usluge, prenos paketa podataka i istovremen prenos govora i podataka br. 1
25.03.2015 MFCN (podrazumeva i IMT) TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 1-03-3450-30/16-1псд Teritorija Republike Srbije
10.06.2019 Ostale širokopojasne bežične mreže u opsezima radio-frekvencija u režimu opšteg ovlašćenja TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 1-01-3450-21/19-1 Republika Srbija