• Adresa
 • Višnjićeva 8

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 • Telefoni
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Faks
 • 011/3242-537

 • Ratel na internetu
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Početna stranaEvidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
14.01.2022

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

 1. Operator: ORION TELEKOM DOO
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 1 zapis.
ORION TELEKOM DOO
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ORION TELEKOM DOO BEOGRAD- ZEMUN
Internet strana: www.oriontelekom.rs
Adresa: Naselje Zemun Polje Mala Pruga 8, 11080 Beograd-Zemun
Kontakt za prigovore: Naselje Zemun Polje Mala Pruga 8, Beograd-Zemun, 011/4-100-100, reklamacije@oriontelekom.rs
Usluge koje pruža ORION TELEKOM DOO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
23.10.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
ORION TELEKOM DOO 1000-13/1 1-01-3450-76/13 псд Teritorija Republike Srbije
25.03.2011 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
over-the-top
ORION TELEKOM DOO 1100-96/1 1-03-3450-11/10-4, 1-01-3450-76/13 псд Republika Srbija
17.06.2009 Javna govorna usluga fiksna
ORION TELEKOM DOO Licenca za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (FWA) u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz i govorne usluge, prenos paketa podataka i istovremen prenos govora i podataka br. 2 i potvrda broj 1-01-3450-16/18-1 za pružanje javne govorne usluge preko kablovske mreže za pristup 1-KAБ-3451-3/09, 1-01-3450-76/13 псд, 1-01-3450-16/18-1 Republika Srbija
17.06.2009 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
ORION TELEKOM DOO Licenca za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (FWA) u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz i govorne usluge, prenos paketa podataka i istovremen prenos govora i podataka br. 2 1-KAБ-3451-3/09, Republika Srbija
05.11.2012 Prenos poruka (SMS, MMS) fiksna
ORION TELEKOM DOO 1-01-3491-787/11-5, 1-01-3450-76/13 псд
05.11.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
ORION TELEKOM DOO 1-01-3491-787/11-5, 1-01-3450-76/13 псд
25.01.2016 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže ORION TELEKOM DOO 1-01-3450-5/16-1 Republika Srbija
25.01.2016 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija ORION TELEKOM DOO 1-01-3450-5/16-1 Republika Srbija
12.02.2009 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
ORION TELEKOM DOO BEOGRAD-OGRANAK ZA GOVORNE USLUGE BEOGRAD 1010-11/1 1-01-3450-76/13 псд Teritorija Republike Srbije
Mreže za koje je registrovan ORION TELEKOM DOO
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
17.06.2009 Javna fiksna telefonska mreža ORION TELEKOM DOO Licenca za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (FWA) u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz i govorne usluge, prenos paketa podataka i istovremen prenos govora i podataka br. 2 1-KAБ-3451-3/09, 1-01-3450-76/13 псд
22.04.2014 Kablovska mreža za pristup ORION TELEKOM DOO 1-01-3450-306/13-19 Teritorija Republike Srbije
17.06.2009 Fiksna bežična mreža za pristup ORION TELEKOM DOO Licenca za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (FWA) u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz i govorne usluge, prenos paketa podataka i istovremen prenos govora i podataka br. 2 1-KAБ-3451-3/09, 1-01-3450-76/13 псд
22.04.2014 Radio relejna mreža za transport ORION TELEKOM DOO 1-01-3450-306/13-19 Teritorija Republike Srboje
22.04.2014 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz ORION TELEKOM DOO 1-01-3450-306/13-19 Teritorija Republike Srbije
22.04.2014 Optička mreža za transport ORION TELEKOM DOO 1-01-3450-306/13-19 Područje grada Beograda (1-01-3450-306/13-19), Novog Sada, Požarevca i Niša (1-01-3450-50/17)
19.06.2015 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) ORION TELEKOM DOO 1-01-3450-31/15-2 Beograd 1-01-3450-31/15-2 i 1-01-3450-50/17-1, Novog Sada, Požarevca i Niša (1-01-3450-50/17)