• Adresa
 • Višnjićeva 8

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 • Telefoni
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Faks
 • 011/3242-537

 • Ratel na internetu
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Početna stranaEvidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

ažuriran: 
22.06.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 11143 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 11061 do 11080
  Broj Vrsta isprave Vrsta opreme Proizvođač Oznaka tipa/model
  34540-494/12-10 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 38 GHz (sa pripadajućim antenama) Ericsson AB MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 38 /RAU Xu 38
  34540-129/13-9 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 38 GHz sa pripadajućim antenama Ericsson AB Flöjelbergsgatan 2A, SE-431 84 Mölndal, Švedska Ericsson / MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 38 /RAU Xu 38 *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.
  34540-630/13-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 38 GHz sa pripadajućim antenama Ericsson AB Flöjelbergsgatan 2A, SE-431 84 Mölndal, Švedska Ericsson / MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 38 /RAU Xu 38 *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.
  34540-68/13-4 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 7 GHz (sa pripadajućim paraboličnim antenama) Ericsson AB MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 7 /RAU2 Xu 7/RAU2 X 7 HP
  34540-651/13-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 7 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama Ericsson AB Flöjelbergsgatan 2A, SE-431 84 Mölndal, Sweden Ericsson / MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 7 /RAU2 Xu 7/RAU2 X 7 HP *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU), spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU) i spisak oznaka pripadajućih paraboličnih antena
  34540-268/20-3 Potvrda Fiksni digitalni radio-sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 38 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 38 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 38GHz, 4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1 VV (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINK VR 2), MDP- 1200MB-1AA (iPasolink VR4), MDP-1200MB-1BB (iPasolink VR10); ODU: TRP-38G-1D (IHG), TRP-38G-1E (IAG), TRP-38G-2E (IAP), TRP-38G-1F (IAG3) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (* The lists of IDU modules and dedi
  34540-266/20-5 Potvrda Fiksni digitalni radio-sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 11 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 11 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 11 GHz, 4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1 VV (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINKVR 2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINKVR 4), MDP-1200MV-1BB (iPASOLINKVR 10); ODU: TRP-11G-1D (IHG), TRP-11G-1E (IAG), TRP-11G-2E (IAP), TRP-11G-1F (IAG3) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (* The Lists of IDU modules and dedicated
  34540-338/20-5 Potvrda Fiksni digitalni radio-sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 13 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 13 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 13GHz,4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1BB (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINK VR2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINK VR4), MDP-1200MB-1VV (iPASOLINK VR10); ODU: TRP-13G-1D (IHG), TRP-13G-1E (IAG), TRP-13G-2E (IAP), TRP-13G-1F (IAG3) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (* The Lists of IDU modules and dedicated p
  34540-337/20-5 Potvrda Fiksni digitalni radio-sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 15 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 15 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 15GHz,4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1BB (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINK VR2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINK VR4), MDP-1200MB-1VV (iPASOLINK VR10); ODU: TRP-15G-1D (IHG), TRP-15G-1E (IAG), TRP-15G-2E (IAP), TRP-15G-1F (IAG3) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (* The Lists of IDU modules and dedicated
  34540-336/20-6 Potvrda Fiksni digitalni radio-sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 18 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 18 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 18GHz,4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1BB (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINK VR2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINK VR4), MDP-1200MB-1VV (iPASOLINK VR10); ODU: TRP-18G-1D (IHG), TRP-18G-1E (IAG), TRP-18G-2E (IAP), TRP-18G-1F (IAG3) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (* The Lists of IDU modules and dedicated
  34540-267/20-3 Potvrda Fiksni digitalni radio-sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 23 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 23 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 23 GHz, 4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1 VV (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINKVR 2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINKVR 4), MDP-1200MV-1BB (iPASOLINKVR 10); ODU: TRP-23G-1D (IHG), TRP-23G-1E (IAG), TRP-23G-2E (IAP), TRP-23G-1F (IAG3) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (* The Lists of IDU modules and dedicated
  34540-335/20-6 Potvrda Fiksni digitalni radio-sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 26 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 26 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 26GHz,4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1BB (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINK VR2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINK VR4), MDP-1200MB-1VV (iPASOLINK VR10); ODU: ODU: TRP-26G-1D (IHG), TRP-26G-1E (IAG), TRP-26G-1F (IAG3) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (* The Lists of IDU modules and dedicated parabolic ant
  34540-339/20-7 Potvrda Fiksni digitalni radio-sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 7 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 7 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 7GHz,4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1BB (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINK VR2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINK VR4), MDP-1200MB-1VV (iPASOLINK VR10); ODU: ODU: TRP-7G-1D (IHG), TRP-7G-1E (IAG), TRP-7G-2E (IAP), TRP-7G-1F (IAG3) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (* The Lists of IDU modules and dedicated
  34540-752/14-5 Potvrda Fiksni širokopojasni sistem za prenos podataka u konfiguraciji tačka – tačka (P-P) koji radi u radio-frekvencijskim opsezima 5470 - 5725 MHz i 5725-5875 MHz (Fixed broadband Point-to-Point (P-P) data transmitting systems operating in the frequency bands 5470 - 5725 MHz and 5725-5875 GHz) InfiNet Malta Ltd. familija INFILINK 2x2 PRO, P/N: R5000-Omx/54.300.2h200-s, R5000-Omxs/54.300.2x200-s, R5000-Mmx/54.300.2x200.2x23-s, R5000-Mmxs/54.300.2x200.2x23-s, R5000-Mmx/54.300.2x200.2x28-s, R5000-Mmxs/54.300.2x200.2x28-s
  34540-1107/14-5 Potvrda Fiksni širokopojasni sistem za prenos podataka u konfiguraciji tačka – tačka (P-P) koji radi u radio-frekvencijskim opsezima 5470 - 5725 MHz i 5725-5875 MHz (Fixed broadband Point-to-Point (P-P) data transmitting systems operating in the frequency bands 5470 - 5725 MHz and 5725-5875 GHz) InfiNet Malta Ltd. familija INFILINK 2x2 LITE, PN: Smn/54.300.2h63.2h19|8-s, Smn/54.300.2h63.2h19|50-s, Smn/54.300.2h63.2h19-s, Smn/54.300.2h63.2h21|8-s, Smn/54.300.2h63.2h21|50-s, Smn/54.300.2h63.2h21-s, Smn/54.300.2h63.2h23-s, Smn/54.300.2h63.2h28-s, Lmn/54.300.2x63|8-s, Lmn/54.300.2x63|50-s, Lmn/54.300.2x63-s, Smn/58.300.2h63.2h19|8-s, Smn/58.300.2h63.2h19|50-s, Smn/58.300.2h63.2h19-s, Smn/58.300.2h63.2h21|8-s, Smn/58.300.2h63.2h21|50-s, Smn/58.300.2h63.2h21-s, Smn/58.300.2h63.2h23-s, Smn/58.300.2h63.2h28-s, Lmn/58.
  34540-1590/16-4 Potvrda Fiksni širokopojasni sistem za prenos podataka u konfiguraciji tačka-više tačaka (PMP) koji radi u frekvencijskim opsezima 5470-5725 MHz i 5725-5875 MHz (PMP 450i Access Point (AP) and PMP 450i Subscriber Module (SM)) Cambium Networks Limited PMP 450i Integrated Access Point / C050045A007B, PMP 450i Integrated Access Point (DES Encryption Only) / C050045A008B, PMP 450i Connectorized Access Point / C050045A003A, PMP 450i Connectorized Access Point (DES Encryption Only) / C050045A004A, PMP 450i Integrated Subscriber Module / C050045C002A, PMP 450i Connectorized Subscriber Module / C050045C001A
  34540-459/16-4 Potvrda Fiksni širokopojasni sistem za prenos podataka u konfiguraciji tačka-tačka (PTP) i tačka-više tačaka (PMP) Cambium Networks Limited. Force180 Array, Force200 Dish,P/N:C050900y0zxA (gde je x=1 ili 3, y=P ili C, z=6 ili 7)
  34540-1549/16-3 Izvod Fiksni širokopojasni sistem za prenos podataka u konfiguraciji tačka-tačka (PTP) i tačka-više tačaka (PMP) Cambium Networks Limited. Force180 Array, Force200 Dish,P/N:C050900y0zxA (gde je x=1 ili 3, y=P ili C, z=6 ili 7)
  34540-272/16-4 Potvrda Fiksni širokopojasni sistem za prenos podataka u konfiguraciji tačka-tačka (PTP) koji radi u frekvencijskim opsezima 5470-5725 MHz i 5725-5875 MHz (Point-to-Point Wireless Ethernet Bridge System) Cambium Networks Limited PTP450i Integrated ODU / C050045B006A, PTP450i Connectorized ODU / C050045B005A
  34540-272/16-8 Potvrda Fiksni širokopojasni sistem za prenos podataka u konfiguraciji tačka-tačka (PTP) koji radi u frekvencijskim opsezima 5470-5725 MHz i 5725-5875 MHz (Point-to-Point Wireless Ethernet Bridge System) Cambium Networks Limited PTP450i Integrated ODU / C050045B006A, PTP450i Connectorized ODU / C050045B005A PTP450i Integrated ODU (DES Encryption Only) / C050045B008A, PTP450i Connectorized ODU (DES Encryption Only) / C050045B007A