• Adresa
 • Višnjićeva 8

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 • Telefoni
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Faks
 • 011/3242-537

 • Ratel na internetu
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Početna stranaEvidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

ažuriran: 
11.06.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 11143 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 11021 do 11040
  Broj Vrsta isprave Vrsta opreme Proizvođač Oznaka tipa/model
  34540-590/19-5 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 18 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 18 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 18GHz,4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1BB (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINK VR2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINK VR4), MDP-1200MB-1VV (iPASOLINK VR10); ODU: TRP-18G-1D (IHG), TRP-18G-2E (IAP), TRP-18G-1E (IAG) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (*The Lists of IDU modules and dedicated parabolic antennas are
  34540-592/19-5 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 26 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 26 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 26GHz,4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1BB (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINK VR2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINK VR4), MDP-1200MB-1VV (iPASOLINK VR10); ODU: TRP-26G-1D (IHG), TRP-26G-1E (IAG) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (*The Lists of IDU modules and dedicated parabolic antennas are given in the Appen
  34540-582/19-5 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 7 GHz sa pripadajućim paraboličnim antenama (Point-to-Point fixed radio system operating in the 7 GHz band with dedicated parabolic antennas) NEC Corporation iPasolink, 7GHz,4PSK/16/32/64/128/256/512/1024/2048 QAM IDU: MDP-400MB-1V (iPASOLINK 100/ iPASOLINK 200), MDP-400MB-1AA (iPASOLINK 400), MDP-400MB-1BB (iPASOLINK 1000), MDP-1200MB-1A (iPASOLINK VR2), MDP-1200MB-1AA (iPASOLINK VR4), MDP-1200MB-1VV (iPASOLINK VR10); ODU: TRP-7G-1D (IHG), TRP-7G-1E (IAG), TRP-7G-2E (IAP) *Spisak modula jedinica za unutrašnju montažu i spisak pripadajućih paraboličnih antena navedeni su u Prilogu. (*The Lists of IDU modules and dedicated parabolic antennas are give
  34540-633/19-12 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 71-76 GHz (Point-to-Point fixed digital radio system operating at 71-76 GHz) Intracom Telecom ULTRALINK – BX70 Edition / UL2BX-IA-YU, UBX70-UL2BX-IA–YU: XX00-65E/51, /52 UL2BX-YU, UBX70-UL2BX–YU: XX00-65C/91, 65E/53 *XX= Z ili KZ (*XX = Z or KZ)
  34540-45/23-5 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 71-76/81-86 GHz sa pripadajućim antenama (Point-to-Point fixed digital radio system operating at 71-76 GHz/ 81-86 GHz with dedicated antennas) NEC Corporation TRP-80G10GB-1A, TRP-80G20GB-1A, komercijalni naziv: iPASOLINK EH Advanced, 80GHz, 4/8 PSK/16/32/64/128/256 QAM *Spisak brojeva modela i spisak pripadajućih antena navedeni su u Prilogu. (* The Lists of model part numbers and dedicated antennas are given in the Appendix.)
  34540-634/19-10 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 71-76/81-86 GHz sa ugrađenim Bluetooth modulom (Point-to-Point fixed digital radio system operating at 71-76 GHz/ 81-86 GHz with Bluetooth) Intracom Telecom ULTRALINK – FX80 Compact Node, ULTRALINK – FX80 CN / UFX80-S-AA-10-LZDC, UFX80C-LZDC: HH00-65E/19, UFX80-S-AA-10-HZDC, UFX80C-HZDC: HH00-65E/20, UFX80-S-AA-10-LZAC, UFX80C-LZAC: HH00-65E/45, UFX80-C-AA-10-HZAC, UFX80C-HZAC: HH00-65E/46 * XX= Z ili KZ (*XX = Z or KZ)
  34540-632/19-12 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u radiofrekvencijskom opsegu 71-76/81-86 GHz sa ugrađenim Bluetooth modulom (Point-to-Point fixed digital radio system operating at 71-76 GHz/ 81-86 GHz with Bluetooth) Intracom Telecom ULTRALINK – GX80 / UGX80-UL5GX-H, UL5GX-H: HH00-65D/14, UGX80-UL5GX-L, UL5GX-L:HH00-65S/93
  34540-908/16-4 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvencijskom opsegu 6 GHz (Point-to-Point fixed radio system operating in the 6 GHz band) Ceragon Networks Ltd. IDU: FibeAir IP-20G-M1-E6, FibeAir IP-20G-M2-E6; ODU: FibeAir 1500HP/RFU-HP 6 GHz
  34540-332/12-6 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 15 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija:FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), RFU-C-15 (ODU)
  34540-301/16-8 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 18 GHz (Point-to-Point fixed radio system operating in the 18 GHz band) Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-20G-M1-E6 (IDU), FibeAir IP-20G-M2-E6 (IDU), FibeAir RFU-C-18 (ODU)
  34540-333/12-3 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 18 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), FibeAir RFU-C-18 (ODU)
  34540-334/12-4 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 32 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), FibeAir RFU-C-32 (ODU)
  34540-335/12-7 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 7 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), FibeAir RFU-C-7 (ODU)
  34540-335/12-8 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 7/8 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), FibeAir RFU-HP-7 (ODU) i FibeAir RFU-HP-8 (ODU)
  34540-336/12-6 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 8 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), RFU-C-8 (ODU)
  34540-77/13-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 38 GHz sa pripadajućim antenama NEC Corporation 1753, Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki-City, Kanagawa, 211-8666, Japan NEC / Pasolink, 38GHz, 4PSK/16/32/64/128/256QAM IDU: MDP-400MB-1BB (iPASOLINK1000), MDP-400MB-1AA (iPasolnik400), MDP-400MB-1B (iPasolink100/200), ODU: TRP-38G-1D(IHG)
  34540-322/12-3 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u radio -frekvncijskom opsegu 13 GHz (sa pripadajućim antenama) NEC Corporation Pasolink, 13GHz, 4PSK/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MDP-400MB-1BB (iPASOLINK1000), MDP-400MB-1AA (iPasolnik400), MDP-400MB-1B (iPasolink100/200), ODU: TRP-13G-1D (IHG)
  34540-77/13-11 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u radio -frekvncijskom opsegu 13 GHz sa pripadajućim antenama NEC Corporation 1753, Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki-City, Kanagawa, 211-8666, Japan NEC / Pasolink, 13GHz, 4PSK/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MDP-400MB-1BB (iPASOLINK1000), MDP-400MB-1AA (iPasolnik400), MDP-400MB-1B (iPasolink100/200), ODU: TRP-13G-1D (IHG)
  34540-129/13-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 13 GHz sa pripadajućim antenama Ericsson AB Flöjelbergsgatan 2A, SE-431 84 Mölndal, Švedska Ericsson / MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 13 /RAU Xu 13/RAU X 13 HP *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.
  34540-494/12-7 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 13 GHz (sa pripadajućim antenama) Ericsson AB MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 13 /RAU Xu 13/RAU X 13 HP