• Adresa
 • Višnjićeva 8

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 • Telefoni
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Faks
 • 011/3242-537

 • Ratel na internetu
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Početna stranaEvidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

ažuriran: 
24.04.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 11134 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 11021 do 11040
  Broj Vrsta isprave Vrsta opreme Proizvođač Oznaka tipa/model
  34540-301/16-8 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 18 GHz (Point-to-Point fixed radio system operating in the 18 GHz band) Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-20G-M1-E6 (IDU), FibeAir IP-20G-M2-E6 (IDU), FibeAir RFU-C-18 (ODU)
  34540-333/12-3 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 18 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), FibeAir RFU-C-18 (ODU)
  34540-334/12-4 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 32 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), FibeAir RFU-C-32 (ODU)
  34540-335/12-7 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 7 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), FibeAir RFU-C-7 (ODU)
  34540-335/12-8 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 7/8 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), FibeAir RFU-HP-7 (ODU) i FibeAir RFU-HP-8 (ODU)
  34540-336/12-6 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka koji radi u frekvncijskom opsegu 8 GHz Ceragon Networks Ltd. FibeAir IP-10 familija: FibeAir IP-10G (IDU), FibeAir IP-10E (IDU), FibeAir IP-10Q (IDU), RFU-C-8 (ODU)
  34540-77/13-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 38 GHz sa pripadajućim antenama NEC Corporation 1753, Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki-City, Kanagawa, 211-8666, Japan NEC / Pasolink, 38GHz, 4PSK/16/32/64/128/256QAM IDU: MDP-400MB-1BB (iPASOLINK1000), MDP-400MB-1AA (iPasolnik400), MDP-400MB-1B (iPasolink100/200), ODU: TRP-38G-1D(IHG)
  34540-322/12-3 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u radio -frekvncijskom opsegu 13 GHz (sa pripadajućim antenama) NEC Corporation Pasolink, 13GHz, 4PSK/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MDP-400MB-1BB (iPASOLINK1000), MDP-400MB-1AA (iPasolnik400), MDP-400MB-1B (iPasolink100/200), ODU: TRP-13G-1D (IHG)
  34540-77/13-11 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u radio -frekvncijskom opsegu 13 GHz sa pripadajućim antenama NEC Corporation 1753, Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki-City, Kanagawa, 211-8666, Japan NEC / Pasolink, 13GHz, 4PSK/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MDP-400MB-1BB (iPASOLINK1000), MDP-400MB-1AA (iPasolnik400), MDP-400MB-1B (iPasolink100/200), ODU: TRP-13G-1D (IHG)
  34540-129/13-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 13 GHz sa pripadajućim antenama Ericsson AB Flöjelbergsgatan 2A, SE-431 84 Mölndal, Švedska Ericsson / MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 13 /RAU Xu 13/RAU X 13 HP *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.
  34540-494/12-7 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 13 GHz (sa pripadajućim antenama) Ericsson AB MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 13 /RAU Xu 13/RAU X 13 HP
  34540-435/13-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 13 GHz sa pripadajućim antenama Ericsson AB Flöjelbergsgatan 2A, SE-431 84 Mölndal, Švedska Ericsson / MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 13 /RAU Xu 13/RAU X 13 HP *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.
  34540-1286/15-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 18 GHz (sa pripadajućim antenama navedenim u Prilogu) Ericsson AB MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 18 /RAU Xu 18/RAU X 18 HP *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.
  34540-319/12-3 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 18 GHz (sa pripadajućim antenama) NEC Corporation Pasolink, 18 GHz, 4PSK/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MDP-400MB-1BB (iPASOLINK1000), MDP-400MB-1AA (iPasolnik400), MDP-400MB-1B (iPasolink100/200), ODU: TRP-18G-1D (IHG)
  34540-77/13-5 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 18 GHz sa pripadajućim antenama NEC Corporation 1753, Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki-City, Kanagawa, 211-8666, Japan Pasolink, 18 GHz, 4PSK/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MDP-400MB-1BB (iPASOLINK1000), MDP-400MB-1AA (iPasolnik400), MDP-400MB-1B (iPasolink100/200), ODU: TRP-18G-1D (IHG)
  34540-129/13-5 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 18 GHz sa pripadajućim antenama Ericsson AB Flöjelbergsgatan 2A, SE-431 84 Mölndal, Švedska Ericsson /MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 18 /RAU Xu 18/RAU X 18 HP *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.
  34540-436/13-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 18 GHz sa pripadajućim antenama Ericsson AB Flöjelbergsgatan 2A, SE-431 84 Mölndal, Švedska Ericsson /MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 18 /RAU Xu 18/RAU X 18 HP *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.
  34540-494/12-8 Potvrda Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 18 GHz (sa pripadajućim antenama) Ericsson AB MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 18 /RAU Xu 18/RAU X 18 HP
  34540-223/15-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 23 GHz (sa pripadajućim antenama navedenim u Prilogu) Ericsson AB MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 23 /RAU Xu 23/RAU X 23 HP *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.
  34540-1285/15-3 Izvod Fiksni digitalni radio sistem tačka-tačka u frekvncijskom opsegu 23 GHz (sa pripadajućim antenama navedenim u Prilogu) Ericsson AB MINILINK CQPSK, 4/16/32/64/128/256/512QAM IDU: MINI-LINK TN ODU: MINI-LINK RAU2 X 23 /RAU Xu 23/RAU X 23 HP *Spisak oznaka modula jedinica za unutrašnju montažu (IDU) i spisak dodatnih oznaka jedinica za spoljašnju montažu (ODU), navedeni su u Prilogu.