• Adresa
 • Višnjićeva 8

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 • Telefoni
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Faks
 • 011/3242-537

 • Ratel na internetu
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Početna stranaEvidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme / Izvodima iz evidencije

ažuriran: 
10.07.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 11152 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 11101 do 11120
  Broj Vrsta isprave Vrsta opreme Proizvođač Oznaka tipa/model
  34540-38/17-8 Potvrda Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/ 900/ 1800/2100/ 2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth and NFC modules) Lenovo PC HK Limited TR00078V, tipovi mašina: 20JH, 20JJ, 20JK, 20JL, komercijalni nazivi: ThinkPad Yoga 370, ThinkPad S1
  34540-1302/17-3 Izvod Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/ 900/ 1800/2100/ 2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth and NFC modules) Lenovo PC HK Limited TR00078V, tipovi mašina: 20JH, 20JJ, 20JK, 20JL, komercijalni nazivi: ThinkPad Yoga 370, ThinkPad S1
  34540-768/17-3 Izvod Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/ 900/ 1800/2100/ 2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth and NFC modules) Lenovo PC HK Limited, Hong Kong TR00078V, tipovi mašina: 20JH, 20JJ, 20JK, 20JL, komercijalni nazivi: ThinkPad Yoga 370, ThinkPad S1
  34540-24/18-3 Izvod Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth i NFC modulima Lenovo PC HK Limited TR00078V, tipovi mašina: 20JH, 20JJ, 20JK, 20JL, komercijalni nazivi: ThinkPad Yoga 370, ThinkPad S1
  34540-1600/16-3 Izvod GSM 900/DCS 1800 /UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/ 2100/2600/GPS/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth/NFC tablet računar (GSM 900/DCS 1800 /UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/ 2100/2600/GPS/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth/NFC Tablet PC) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00082A, vrsta mašine: 20GG, 20GH, komercijalni naziv: ThinkPad X1 Table
  34540-1195/16-6 Potvrda GSM 900/DCS 1800 /UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/ 2100/2600/GPS/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth/NFC tablet računar (GSM 900/DCS 1800 /UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/ 2100/2600/GPS/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth/NFC Tablet PC) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00082A, vrsta mašine: 20GG, 20GH, komercijalni naziv: ThinkPad X1 Tablet
  34540-1195/16-10 Potvrda GSM 900/DCS 1800 /UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/ 2100/2600/GPS/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth/NFC tablet računar (GSM 900/DCS 1800 /UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/ 2100/2600/GPS/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth/NFC Tablet PC) Lenovo PC HK Limited TR00082A, vrsta mašine: 20GG, 20GH, komercijalni naziv: ThinkPad X1 Tablet
  34540-453/17-4 Potvrda Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/ 900/ 1800/2100/ 2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth and NFC modules) Lenovo PC HK Limited TR00087A, tipovi mašine: 20HM, 20HN, 20K5, 20K6, komercijalni naziv: ThinkPad X270
  34540-408/17-3 Izvod Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/ 900/ 1800/2100/ 2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth and NFC modules) Lenovo PC HK Limited TR00087A, tipovi mašine: 20HM, 20HN, 20K5, 20K6, komercijalni naziv: ThinkPad X270
  34540-223/18-3 Izvod Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/ 900/ 1800/2100/ 2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth and NFC modules) Lenovo PC HK Limited TR00087A, tipovi mašine: 20HM, 20HN, 20K5, 20K6, komercijalni naziv: ThinkPad X270
  34540-1035/17-3 Izvod Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/ 900/ 1800/2100/ 2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth and NFC modules) Lenovo PC HK Limited, Hong Kong TR00087A, tipovi mašine: 20HM, 20HN, 20K5, 20K6, komercijalni naziv: ThinkPad X270
  34540-1574/16-4 Potvrda Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/ E-UTRA 800/ 900/ 1800/2100/ 2600/GPS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad/Bluetooth and NFC modules) Lenovo PC HK Limited TR00087A, tipovi mašine: 20HM, 20HN, 20K5, 20K6, komercijalni naziv: ThinkPad X270
  34540-458/18-4 Potvrda Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/2100/2600/GNSS i WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth modulima (Notbook with UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/2100/2600/GNSS and WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth modules) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in the Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00088E, komercijalni naziv: ThinkPad A485hhhhhhhh, tip mašine: 20MU, 20MV ”x” može biti 0-9, A-Z, a-z, bilo koji simbol ili prazno (”x” can be 0-9, A-Z, a-z, any symbol or blank)
  34540-15/19-3 Potvrda Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/2100/2600/GNSS i WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth modulima (Notbook with UMTS 900/2100/LTE 800/900/1800/2100/2600/GNSS and WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth modules) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in the Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00088E, komercijalni naziv: ThinkPad A485hhhhhhhh, tip mašine: 20MU, 20MV ”x” može biti 0-9, A-Z, a-z, bilo koji simbol ili prazno (”x” can be 0-9, A-Z, a-z, any symbol or blank)
  34540-41/18-5 Potvrda Tablet računar sa ugrađenim UMTS 900/1800/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GNSS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth i NFC modulima (Tablet with UMTS 900/1800/2100/ E-UTRA 800/900/ 1800/2100/ 2600/GNSS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth and NFC modules) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in the Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00089A, tip mašine: 20KJ, 20KK, komercijalni naziv: ThinkPad Xl Tablet Gen 3
  34540-388/20-10 Potvrda Tablet računar sa ugrađenim UMTS 900/1800/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GNSS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth i NFC modulima (Tablet with UMTS 900/1800/2100/ E-UTRA 800/900/ 1800/2100/ 2600/GNSS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth and NFC modules) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in the Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00089A, tip mašine: 20KJ, 20KK, komercijalni naziv: ThinkPad Xl Tablet Gen 3
  34540-293/19-51 Potvrda Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GNSS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/ Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/ GNSS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Bluetooth and NFC modules) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in the Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00096S, vrsta mašine: 20Q5, 20Q6, komercijalni naziv ThinkPad L490
  34540-294/19-32 Potvrda Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GNSS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Bluetooth i NFC modulima (Notebook with UMTS 900/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/ GNSS, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Bluetooth and NFC modules) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in the Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00097S, vrsta mašine: 20Q7, 20Q8, komercijalni naziv ThinkPad L590
  34540-163/19-9 Potvrda Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GNSS i WLAN 802.11 a/b/g/p/acBluetooth modulima (Notebook with UMTS 900/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GNSS and WL14N 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth modules) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in the Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00103V, vrsta mašine: 20NJ, 20NK, komercijalni naziv ThinkPad T495
  34540-172/20-12 Potvrda Prenosivi računar sa ugrađenim UMTS 900/2100/E-UTRA 700/800/900/1800/2100/2600/GNSS i WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Bluetooth modulima (Notebook with UMTS 900/2100/E-UTRA 700/800/900/1800/ 2100/2600/ GNSS and WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Bluetooth modules) *Spisak opcionih RF modula naveden je u Prilogu. (*The List of optional RF modules is given in the Appendix.) Lenovo PC HK Limited TR00105D, vrsta mašine: 20UH, 20UJ, komercijalni naziv ThinkPad T14s Gen 1