База података са Извештајима о Техничком прегледу

ажуриран: 
29.03.2017
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

448 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Претходна
Почетна (1)2345...
...19202122Последња (23)
Следећа
Редни број Назив Додатни подаци Подносилац Број документа Датум
1 Проширена ГЦ "Врање" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема, напајање и резервно напајање) Главни пројекат број: GPЕ3-11/2004 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-345/11 21.10.2011
1 Проширена ГЦ "Врање" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема) Главни пројекат број: GPЕ2-11/2003 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-348/11 21.10.2011
1 Проширена ГЦ "Врање" у систему Alcatel 1000 E10ММ по БП 06 (комутациона опрема, напајање и резервно напајање) Главни пројекат број: GPЕ5-11/2006 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-349/11 21.10.2011
1 Изграђен CSND "Владичин Хан" у систему Alcatel 1000 E10 Главни пројекат број: PR-05 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-344/11 21.10.2011
1 Уведена софтверска верзија R27.2, SSF функција и мрежно консолидована ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10 за 2007. годину Главни пројекат број: GPЕ3-30/2007 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-361/11 31.10.2011
1 Уведена софтверска верзија R27.2, SSF функција и мрежно консолидована ГЦ "Врање" у систему Alcatel 1000 E10 за 2007. годину Главни пројекат број: GPЕ6-11/2008 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-350/11 21.10.2011
1 Mрежно консолидована ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10 за 2008. годину Главни пројекат број: GPЕ4-30/2009 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-360/11 31.10.2011
1 Проширење КН "Ђурђево" за 432 амалогних претплатника и 60 међумесних прикључака типа ДКТС-22 Главни пројекат број: К-5/08 Редован Телеком Србија а.д. Извршна јединица Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-15/09 27.09.2011
1 Изграђена ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема, напајање и резервно напајање) Главни пројекат број: GP-30/2004 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-357/11 31.10.2011
1 Проширена ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема, напајање и резервно напајање) Главни пројекат број: GPЕ1-30/2005 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-358/11 31.10.2011
1 Друго проширење ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема, напајање и резервно напајање) Главни пројекат број: GPЕ2-30/2006 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-359/11 31.10.2011
1 Изграђена крајња централа КН "Темерин Телеп" типа RSS AXE-10 капацитета 2048 аналогних прикључака и 210 преносника Главни пројекат број: К-52/06NS Редован Телеком Србија а.д. ИЈ Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-53/09 27.09.2011
1 Проширена крајња централа КН "Темерин - Старо Ђурђево" Главни пројекат број: К-51/06NS Редован Телеком Србија а.д. ИЈ Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-52/09 27.09.2011
1 Проширена крајња централа КН "Сириг" типа RSS AXE-10 за 512 аналогних прикључака и 30 преносника Главни пројекат број: К-58/06NS Редован Телеком Србија а.д. ИЈ Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-51/09 27.09.2011
1 Проширена крајња централа КН "Темерин Центар" Главни пројекат број: К-50/06NS Редован Телеком Србија а.д. ИЈ Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-50/09 27.09.2011
1 Проширена крајња централа КН "Сремски Карловци" типа RSS AXE-10 капацитета 1536 аналогних прикључака и 150 преносника Главни пројекат број: К-59/06NS Редован Телеком Србија а.д. ИЈ Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-54/09 27.09.2011
1 Напајња и резервног напајања у објекту "Нови Сад" - ЈУПАК Главни пројекат број: 108/07 Редован Телеком Србија а.д. ИЈ Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-78/09 27.09.2011
1 Напајња и резервног напајања опреме за изграђене мултисервисне приступне уређаје HUAWEI 5000 у МГ "Нови Сад" за 2007. годину - II фаза (само indoor кабинети "Меркатор" и "Липов Гај") Главни пројекат број: 159/07 Редован Телеком Србија а.д. ИЈ Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-77/09 27.09.2011
1 Напајња и резервног напајања опреме за изграђене мулти сервисне приступне уређаје HUAWEI 5000 у МГ "Нови Сад" за 2007. годину (само indoor кабинети "Раковац", "Карађорђево", "Радичевић" и "Руменка") Главни пројекат број: 124/07 Редован Телеком Србија а.д. ИЈ Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-79/09 27.09.2011
1 Изграђено напајање и резервно напајање за оптички регионални прстен "ОR18" Главни пројекат број: N-13/2008 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње Сектор за изградњу транспортне ТК мреже 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-379/11 25.11.2011
Претходна
Почетна (1)2345...
...19202122Последња (23)
Следећа